Регистрација

Нов корисник на ITEA регистрар

За да се регистрирате, вашиот даночен број, е-маил и телефонски број мора да бидат постоечки и потврдени. Истите ќе бидат проверени при регистрацијата. Доколку имате било какви прашања може да не контактирате телефонски на +38978600400 или преку е-маил на domains@is.mk .

Назив на компанија
E-Mail
@
Телефонски број
Даночен број